Vitaj lamahe.

Lamahe je priemerná existencia, lamahe je všetko zbytočné,
lamahe je zlá hudba v baroch, lamahe je rozliate pivo,
lamahe je robota, keď ťa nebaví, lamahe je nudný život.

Lamahe je veľká zima v zime, lamahe je aj teplo v lete,
lamahe je pochvala od priateľa a urážka od nepriateľa,
lamahe je to svetlé čo tu už bolo, aj to neznáme čo príde po nás.

Lamahe si ty, ak si myslíš, že si pochopil čo je lamahe.
To slovo nemôžeš mysľou obsiahnuť.
Lamahe je fenomén.